Naar aanleiding van bezwaren op de plannen voor tijdelijke woningen op De Wetering-Haarrijn is er een nieuw plan ontwikkeld, voor meer informatie zie hier.

Het gaat om een woonconcept waar jong en oud, alleenstaand of samenwonend, gezond of met een beperking, samen een gemeenschap vormen. Ieder vanuit zijn zelfstandigheid, maar met oog voor elkaar.

Voor de leefbaarheid is een goede mix van type bewoners van belang. Indicatief wordt gedacht aan een verdeling zoals in de diagram hieronder wordt weergegeven.

Woningen in Utrecht zijn voor bijvoorbeeld startende leraren en verpleegkundige niet meer te
betalen. Hierdoor kampen scholen en ziekenhuizen in Utrecht met nog grotere personeelstekorten. De Wetering biedt ruimte voor bijvoorbeeld verplegend personeel. Zo draagt het plan bij aan de woningnood als ook de zorg en het onderwijs. Familie van patiënten in het Antonius die zelf ver weg woont kan tijdelijk worden gehuisvest in het complex. Zo zijn ze toch dicht bij hun naasten.

Meer informatie

Diagram tijdelijke woningen