Voor een KVO-certificering wordt een plan van aanpak gemaakt voor de periode van 3 jaar. Onderdeel van het plan van aanpak is een maatregelentabel met daarin de acties etc. die genomen zijn om de doelstelling uit het plan van aanpak te realiseren.
De maatregelentabel 2021 kunt u hier hier lezen

Inmiddels heeft op 20 april jl. een 5de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) door KIWA plaatsgevonden en deze is succesvol verlopen. U kunt het certificaat hier downloaden.