Naast de “gewone” wijkagenten kent de politie sinds enkele jaren ook digitaal wijkagenten. Waar de reguliere wijkagent door de wijk fietst doet de digitaal agent dat via de computer, het werkgebied is het internet. De wijkagent op straat en de digitaal wijkagent werken nauw samen. Voor De Wetering-Haarrijn is de digitaal wijkagent: Joey Joghi. De digitaal wijkagent is er voor de online basis politiezorg.

Contactgegevens Joey Joghi:
06 132 65816 of 0900-8844
Joey.joghi@politie.nl