Bestuurlijke informatie

Bestuurlijke informatie

De Gemeente Utrecht heeft Parkmanagement ingevoerd.

De Vereniging Parkmanagement de Wetering-Haarijn is op 1 maart 2001 opgericht.

Alle erfpachters in De Wetering-Haarrijn zijn automatisch verplicht lid en voldoen een  jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging.

Het primaire doel van Parkmanagement is het onderhouden en behouden van een blijvend hoog kwaliteitsniveau van zowel het openbaar gebied als de private kavels.

Onder Parkmanagement vallen, kortgezegd de volgende taken: onderhoud openbaar gebied, groenonderhoud van de private kavels,  algemene terreinbeveiliging met uitzondering van de individuele bedrijven, bewegwijzering,  het toezien op de stedenbouwkundige- en architectonische voorschriften.

Het operationele Parkmanagement is uitbesteed aan een beheermaatschappij.

Twee maal per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats.

Samenstelling dagelijks bestuur Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn

Edward van Tuinen
Voorzitter

Peter Seghers
Gerbrand van der Linde Penningmeester

Johan Teunissen (Shell De Wetering) Bestuurslid

Huub Kluijtmans (WSB Finishing Equipment) Bestuurslid

Geert-Jan Tax (Broekhuis Jaguar-Land Rover) Bestuurslid