Business Park

Business Park De Wetering-Haarrijn

Het gebied is opgebouwd uit De Wetering-noord, Wetering-zuid en Haarrijn.

De naam De Wetering is afgeleid van de watergangen (weteringen) die in de 11e en 12e eeuw gegraven werden voor de ontwatering van het gebied. In dit gebied duiden de historische namen als Liesveldse wetering en Proostwetering op deze belangrijke watergangen.

De Wetering-noord ligt in het noordoosten van Leidsche Rijn. Kenmerkend zijn de Proostwetering, een lange brede laan met bomen aan weerszijden en het geluidsscherm langs de A2 waarin de showroom van autobedrijf Louwman Exclusive Cars is opgenomen.

De Wetering-zuid vormt de schakel tussen de entree van de Rijksweg A2 en Leidsche Rijn Centrum. Markant hier zijn het 800 meter lange multifunctionele gebouwencomplex ‘The Wall’ en het St. Antonius Ziekenhuis.

Haarrijn ligt in het noordwestelijke deel van Leidsche Rijn in het verlengde van De Weteringen. Naast de reeds aanwezige bedrijven worden hier in de toekomst circa 600 woningen toegevoegd. Hierdoor ontstaat een gevarieerd gebied met veel water en groen.

Op het bedrijventerrein zijn diverse soorten bedrijven gehuisvest:

 • lichte industrie
 • bouw
 • (groot) handel
 • distributie
 • autobedrijven
 • medisch-farmaceutische bedrijven
 • ziekenhuis
 • kennisintensieve productiebedrijven
 • grootschalige detailhandel
 • horeca
 • leisure
 • logistieke bedrijven
 • creative diensten