Parkorganisatie

Parkmanagement

Goed beheer van een bedrijventerrein is één van de middelen om de kwaliteit te blijven garanderen. Het schept de mogelijkheid voor ondernemers om zakelijke activiteiten te verrichten in een representatieve, schone, veilige, goed onderhouden en duurzame werkomgeving.

 

Parkmanagement De Wetering-Haarrijn

De gemeente Utrecht en iedere erfpachter zijn automatisch lid van De Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn. Lidmaatschap betekent stemrecht over de invulling van het Parkmanagement. Het aantal stemmen dat een lid in de ledenvergadering heeft wordt bepaald door de kaveloppervlakte.

Twee maal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarvoor de erfpachters worden uitgenodigd. Wanneer zij daarvoor een ander willen afvaardigen dient de erfpachter deze daarvoor te machtigen.