Diensten op De Wetering-Haarrijn

De diensten van Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn

 • Beheer en onderhoud openbaar gebied
  Functioneel/dagelijks onderhoud van de wegen, beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, watergangen(groen), rioleringen en civieltechnische kunstwerken
 • Gladheidbestrijding openbare wegen

 • Beheer en onderhoud private kavels
  • opruimen van zwerfvuil
  • vegen van verhardingen
  • gladheidbestrijding
  • sneeuwruimen
  • onkruidverwijdering
  • onderhoud groenvoorziening
  • onderhoud terrein meubilair
  • onderhoud beschoeiing.
   NB vervangingsonderhoud is de verantwoordelijkheid van de erfpachter.
 • Terreinbeveiliging van het totale werkgebied
  Mobiele surveillance aanwezig op werkdagen van 18.00 – 08.00 uur, tijdens weekenden en feestdagen 24 uur per dag aanwezig.

 • Bewaken en deelnemen aan Keurmerk Veilig ondernemen

 • Bedrijfsbewegwijzering

 • Toezien op stedenbouwkundige – en architectonische voorschriften
  Signaalfunctie op reclame-uitingen,  verbouwingen en/of aanpassingen aan de terreininrichting.

Dienstverlenersoverzicht Business Park De Wetering-Haarrijn Utrecht

Bedrijvenpark De Wetering Haarrijn
Beheer & onderhoud
(openbaar gebied & private kavels) Jos Scholman Bedrijven

Beveiliging
VMB Security & Services BV

Bewegwijzering
GSS (Groeneveld Sign Systems BV)

Openbare verlichting
Pilkes Infra

Gladheidbestrijding
(openbaar gebied & private kavels) Jos Scholman Bedrijven