In verband met een systeemaanpassing bij de politie zijn de politiecijfers tot en met juni op dit moment niet beschikbaar. Het definitieve Plan van Aanpak met de Maatregelentabel 2020 zoals vastgesteld in 2021 kunt u in het onderstaande document bekijken.