Op 31 januari j.l. is het besluit genomen; de tijdelijke woningen in De Wetering Zuid gaan gebouwd worden. In plaats van de beoogde 550 worden het er 162. Zie voor nadere info bijgesloten Raadsbrief van de gemeente Utrecht.

Omdat de Vereniging niet gekend is in dit besluit hebben wij om een reactie gevraagd. Zie hieronder de reactie van de projectleider C.de Vet.

Wij hebben de vereniging, omliggende bedrijven, het ziekenhuis en de buurt nog niet kunnen informeren. Dat valt te betreuren maar eerst moest de raad worden geïnformeerd. Direct hierna zijn de persberichten uit gegaan. Wij hebben nog geen tijd gehad om met de belanghebbenden contact op te nemen. Ook het wijkbericht moet nog verzonden.

In november leek het erop dat het project niet haalbaar zou zijn. In december is er alles aan gedaan om het toch rond te krijgen en is het project in de versnelling gegaan. Dit was in januari ook nog het geval.

Volgende week worden afspraken gemaakt om de vereniging, omliggende bedrijven, het ziekenhuis en de contactgroep van de buurt om iedereen bij te praten. “